Arts University Plymouth

Anh Quốc Anh Quốc

36 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Arts University Plymouth is an independent specialist university run by artists and designers for artists and designers, widely regarded as a dynamic catalyst for creative learning and social justice.The world needs creatives now more than ever. Our proposition is that making is as important as reading and writing, as science and maths, and that the purpose of learning is inseparable from that of living your life. This is a place for making things, for making things happen, and for making a difference.Social justice, through community impact and social mobility, and creative learning, through pedagogical innovation, are part of our DNA and at the heart of everything that we do.We provide a platform, a crucible, a space where people come together, explore new horizons, and push the boundaries of creative practice.Together, we imagine, experiment, think, learn, make things, and make things happen. Whatever you want to make, wherever you want to go, the journey starts here, and never stops.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Arts University Plymouth

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

34 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£7,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£3,900

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£16,500

BẬC CAO HỌC

£16,130

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học