Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Singapore Institute of Management (SIM)

Singapore Singapore

1649 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Quản lý Singapore (Singapore Institute of Management - SIM) là nhà cung cấp giáo dục cho bậc đại học, trên đại học và đào tạo chuyên nghiệp ở Singapore. Trường được thành lập vào năm 1964 như một học viện quản lý phi lợi nhuận, chi nhánh độc lập của Hội đồng Phát triển Kinh tế (Economic Development Board). SIM đang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của một nhà giáo dục hàng đầu thông qua 3 mảng giáo dục chính của mình, mỗi mảng tập trung vào một đối tượng người học nhất định: Đại học SIM Giáo Dục Toàn Cầu SIM (SIM Global Education) và phát triển chuyên nghiệp SIM (SIM professional Development).
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Singapore Institute of Management (SIM)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$13,780

BẬC CAO HỌC

SG$22,610

HỌC NGHỀ

SG$9,630

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học