Nanyang Institute of Management

Singapore Singapore

331 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Quản lý Nanyang (Nanyang), được thành lập năm 2001, nằm trên đường Shenton, Singapore. Đây là Tổ chức Giáo dục tư nhân chất lượng cao của Singapore (SQC-PEO). Học viện, qua 4 trường trực thuộc - Trường Kinh doanh, Trường Du lịch và Khách sạn, Trường Giáo dục niên thiếu và Trường Ngôn ngữ - tổ chức hàng loạt khóa học cấp chứng chỉ, cấp bằng, bằng cao cấp, bằng cử nhân cũng như bằng thạc sỹ và các chương trình sau đại học khác.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Nanyang Institute of Management

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$24,800

BẬC CAO HỌC

SG$19,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!