ESSEC Asia-Pacific

Singapore Singapore

219 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Kinh doanh ESSEC đã và đang đào tạo nên các nhà lãnh đạo kinh doanh kể từ năm 1907. Cơ sở Singapore nằm trong khuôn viên Thư viện Quốc gia danh tiếng ở trung tâm thành phố. Trường tổ chức các chương trình MBA ESSEC, MBA dành cho quản lý, Tiến sỹ ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ cao cấp và đào tạo quản lý. Các khoa khác nhau tại trung tâm bao gồm Khoa Kế toán và Kiểm soát quản lý, Khoa Chính sách công và tư, Khoa Kinh tế, Khoa Tài chính, Khoa Quản lý hoạt động, Khoa Quản lý, Khoa Hệ thống thông tin và Khoa học quyết định và Khoa Marketing.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ESSEC Asia-Pacific

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$5,650

BẬC CAO HỌC

SG$44,350

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!