Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

East Asia Institute of Management (EASB)

Singapore Singapore

428 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 2001, EASP là một cơ sở tư nhân có cơ sở riêng, nằm ở khu trung tâm tại Balestier, Singapore. Cơ sở có đăng ký với Bộ Giáo dục, Singapore và có mối quan hệ liên kết với một số trường đại học nước ngoài. Cơ sở tổ chức các chương trình Cử nhân, Cử nhân (Danh dự), Cử nhân thương mại, Tiến sỹ Quản trị kinh doanh và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trường Quản lý Du lịch, Khách sạn và Giải trí; Trường Kinh doanh, Quản lý và Kế toán; Trường Sau đại học; và Trường Tiếng Anh kinh doanh.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại East Asia Institute of Management (EASB)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$12,540

BẬC CAO HỌC

SG$29,890

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học