Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

10% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

International College Portsmouth (ICP)

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The bursary is equivalent to 10% of tuition fee for the first attempt at units or courses in the programme of study

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Navitas offers financial support in the form of family bursaries. A bursary applies where two or more student from the same family study with a Navitas member institution.

The first family member can be studying with a Navitas member institution at the same time as other family members, or they may have previously studied with any Navitas member institution. The bursary is granted to the second and subsequent family members who study with a Navitas member institution. For the purpose of this bursary, a family member is defined as a husband, wife, brother, sister, mother, father, son, daughter or stepchild.

The bursary is equivalent to 10% of tuition fee for the first attempt at units or courses in the programme of study (ie a certificate, diploma, University Transfer Programme (UTP), University Pathway Programme, bachelor's degree, pre-master's programme, postgraduate qualifying programme or master's degree) with a Navitas member institution (excluding the Mixed English option). 

Family Bursary applies where two or more students from the same family study at a Navitas institution.
The first family member can be studying at a Navitas institution at the same time as the other family members or may have studied at any Navitas institution previously.
The family bursary is granted to the second and subsequent family members who study at a Navitas institution.
Not have previously received a Navitas scholarship or bursary, or had a scholarship or bursary from Navitas withdrawn.

Conditions

Successful recipients will not receive any money from the Navitas member institution. The value of the bursary will be recorded on the student's account each semester of study.
The bursary does not apply to additional units or repeat units that may also be undertaken.
Navitas bursary is not applicable to English language program or any component of any English language program offered by Navitas.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

A completed application must be submitted to the Navitas institution together with supporting documents, such as birth certificate, or family card. Application form can be obtained from the Navitas institution where the student has enrolled.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học