Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

SG$2,000.00 (33,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Nanyang Technological University (NTU)

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

SG 2,000 - For PhD candidates; SG 1,500 For Master's candidates

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

You are eligible for this scholarship if you are a local or international student seeking admission as a full-time candidate pursuing a Graduate Research programme at NTU.

You must have a minimum of Honours (Distinction) or its equivalent
You should not be on paid employment or accept paid employment or concurrently hold any other scholarship, fellowship, bursary or top-up allowance during the prescribed period of the award

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

You can apply for this scholarship when you are filling in your application form. Complete the “Application for Scholarship” section in your application form.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học