Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Undergraduate E3 Balanced Solutions for a Better World Scholarship

Dublin, Republic of Ireland
Fees

Giá trị học bổng

€2,000.00 (50,000,000 đ) - €4,000.00 (100,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

1 February 2023, 15 March 2023, 1 May 2023

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

1-year scholarships valued between €2,000 to €4,000 each and 30 scholarships valued at €4,000 for all 4 years of study. Scholarships are applied as a reduction to the tuition fees.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Who can apply: Applicants who have non-EU status and will pay tuition fees at the non-EU rate, and hold an offer letter for any of the programmes above. 

Eligible Majors and Course Level:

BAI Engineering

BSc (Ing) Engineering with Management

B.A. Biological and Biomedical Science

B.A. Geography and Geoscience

B.A. Chemical Sciences

B.A. Physical Sciences

B.A. Computer Science

B.A. Computer Science and Business

B.A. Computer Science, Linguistics and Language

Management Science and Information Systems Studies

BSc Environmental Science and Engineering

Joint Honours Computer Science and Geography

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

The scholarship will be assessed based on academic achievement, and evaluation of the applicants’ potential to contribute to the overall TCD community.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Please submit your scholarship application as follows:

Please submit your scholarship application. Note that you will need to include a 200-word statement on “How I will contribute to the E3 Initiative and provide Balanced Solutions for a Better World at Trinity College Dublin.” 

The E3 Recruitment and Admissions Team will inform you if you’ve been selected for a scholarship and will inform you for the process to formally accept the scholarship.  

Application deadlines and announcement dates: 
1st Batch application deadline: 1st February 2023
1st Batch announcement date: 1st March 2023


2nd Batch application deadline: 15th March 2023
2nd Batch announcement date: 14th April 2023

3rd Batch application deadline: 1st May 2023
3rd Batch announcement date: 1st June 2023

Applications received after 1st May 2023 will be assessed on a rolling bases depending on budget availability.
 

Hạn nộp

1 February 2023, 15 March 2023, 1 May 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học