Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Scholarships valued at up to 5000 euro each, applied as a reduction to the tuition fees of a full-time undergraduate programme for the first year of study only.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Applicants who have non-EU status and will pay tuition fees at the non-EU rate.

There are several scholarships available: Full-time undergraduate programmes (except Medicine, Dentistry and Acting).

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

The scholarship will be assessed based on academic achievement, and evaluation of the applicants’ potential to contribute to the overall Trinity community.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Please submit your scholarship application as follows:

Email your application to your Regional Officer. If you are unsure whom your Regional Officer is, please select your country of residence on this page and verify the name of your Regional Officer in the “Contact Details” Section.

Subject line: your name + Trinity application ID + Global Excellence Undergraduate Scholarship

You will receive an acknowledgement of receipt of scholarship request.

Your Regional Officer will inform you if you’ve been selected for a scholarship and will inform you for the process to formally accept the scholarship.

Yêu cầu hồ sơ

    Scholarship Application Documents (please ensure all documents include your name and Trinity Application ID):

    • Trinity Offer Letter (Applicants must have receive a conditional or firm offer of a place in a Trinity undergraduate course).
    • 200 word statement on “How I will contribute to our Trinity College Dublin community.” – submit in Microsoft word document or pdf format.
    • CV/Resume

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học