Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Deakin Warrnambool Residential International Scholarships

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Other Discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Deakin University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

50% of your accommodation costs with Deakin Residences Warrnambool (approximately AUD $4,000 per year).

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Giáo dục và Đào tạo

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Prospective candidates meet the following criteria.

To be eligible you must:

be an international student*
be a commencing student enrolled at the Deakin Warrnambool Campus (on campus study) in 2021 and 2022**
be studying one of the following award degrees: Bachelor of Commerce, Bachelor of Education (Primary), Bachelor of Environmental Science (Marine Biology), Bachelor of Nursing, Bachelor of Nursing/Bachelor of Midwifery or Bachelor of Nursing/Bachelor of Psychological Science
be living on-campus at Deakin Residences Warrnambool
have a duration of 2-4 years in nominated course
have not have accepted any other Deakin scholarship or bursary.^

Honours degrees are not eligible for this scholarship.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

No application is required. This scholarship is automatically awarded based on eligibility and selection criteria. So if you are an international student planning to commence your studies in Trimester 1 2020 at Deakin's Warrnambool campus this scholarship could be yours.  Limited numbers available so be sure to get your course application in soon so you don't miss out.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học