Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

African & Subcontinent Health Merit Scholarship

New South Wales, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Think Education Group

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

15% of your total tuition costs

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

January 2023

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Y tế và sức khỏe

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Undergraduate and postgraduate international students must maintain a full-time study load, 1 EFTSL over a 12-month study period, to maintain their scholarship. Scholarship applicable on tuition fee only and on first attempt subjects. Full price charged on retake subjects if previously failed. Scholarship may not be eligible for any course changes during the duration of study.

Students must display an IELTS (or equivalent) 6.5 overall band above the entry requirements and display a minimum of a credit average in previous studies completed (for undergraduate students this refers to previous high school studies, and for postgraduate students this refers to a previous bachelor degree). Scholarship is for new international students commencing their studies in 2021 or 2022.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

New international students may be eligible for a scholarship depending on which intake that they commence in, their country of citizenship and the course that they are applying for. Read further into the eligibility criteria of your chosen scholarship for more information.

Yêu cầu hồ sơ

    Students must meet eligibility requirements and compete an application form. Please read all of the information in the application form, including the selection criteria and requirements for shortlisted applicants before completing this application. The information provided will be used to select recipients.

    Scholarship applications due: 31 December 2024

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học