COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

485 khóa học tại The University of Melbourne

australia

4221

19

XẾP HẠNG THE TIMES 31

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Acknowledgement of Country

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 42.5 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Analytics and Organisational Impacts

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 4 tuần

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Artificial Intelligence and Women

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Artificial Intelligence Policies

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Assessment of Bushfire Exposure

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 3 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Agriculture

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$44,808.00 (784,094,963 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$33,824.00 (591,886,003 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts - Ancient World Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$36,194.00 (633,358,621 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$36,194.00 (633,358,621 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Arabic Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$36,194.00 (633,358,621 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$36,194.00 (633,358,621 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - Asian Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$36,194.00 (633,358,621 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH