180 khóa học tại University of Canberra

australia

2503

57

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Bachelor of Accounting (MGB001.1)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$32,800.00 (546,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Creative Writing) (ARB001.1)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Culture and Heritage) (ARB002.1)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Digital Media) (ARB003.1)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Film Production) (ARB004.1)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Global Studies) (ARB005.1)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts/ Bachelor of Event and Tourism Management (ARMG02.1)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts/ Bachelor of Laws (ARSC03.1)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$31,000.00 (516,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication and Media (ARAR01.1)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology (ARSC01.2)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$31,500.00 (525,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Building and Construction Management (Honours) (ABB101.1)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$30,100.00 (501,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business (Entrepreneurship & Innovation) (MGB101.1)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2022

A$32,800.00 (546,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Canberra

Đại học Canberra sở hữu tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm cao nhất tại Úc và có mức lương khởi điểm cao hơn mức trung bình.

  • Được xếp trong Top 1% các Đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất ở Úc
  • Mỗi chương trình học đều tích hợp vừa học vừa làm
  • Học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế

Tư vấn du học