202 khóa học tại University of Canberra

australia

2697

47

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Bachelor of Accounting - MGB001

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$32,300.00 (575,858,580 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Science in Forensic Studies - 142JA

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$32,900.00 (586,555,643 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Creative Writing) - ARB001

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Culture and Heritage) - ARB002

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Digital Media) - ARB003

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Film Production) - ARB004

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Global Studies) - ARB005

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/ Bachelor of Event and Tourism Management - ARMG02

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/ Bachelor of Laws - ARSC03

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$30,300.00 (540,201,702 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Communication and Media - ARAR01

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$29,000.00 (517,024,731 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology - ARSC01

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Tám 2021

A$30,200.00 (538,418,858 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science - 264JA

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

A$32,900.00 (586,555,643 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Canberra

University of Canberra có tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm cao nhất tại Úc và với mức lương khởi điểm trên mức bình quân.

  • Được xếp trong top 1% các Đại học hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất ở Úc
  • Mỗi chương trình học đều có hoạt động “Học đi đôi với hàhn”
  • Học bổng hào phóng dành cho sinh viên quốc tế