COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

253 khóa học tại Texas Tech University

usa

1374

39

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Business Administration, M.B.A. / Environmental Toxicology, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$18,413.00 (423,775,195 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Education (Ed.D.) in Higher Education Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Doctor of Education (Ed.D.) in Instructional Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 93 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Doctor of Education (EdD) in Agricultural Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Doctor of Jurisprudence (J.D.)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$38,302.00 (881,520,530 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Jurisprudence (J.D.) / MBA - Master of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$18,413.00 (423,775,195 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Musical Arts

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Addictive Disorders and Recovery Studies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural and Applied Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural Communications and Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Animal Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

US$15,693.00 (361,174,395 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Texas Tech University

Nhật báo Phố Wall xếp hạng TTU nằm trong top 25 trường tại Mỹ có học viên tốt nghiệp được nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất

  • Học xá nổi tiếng mang lối kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha
  • Ch.trình đ.tạo: 128 thạc sĩ, 66 tiến sĩ, 67 chứng chỉ cao học
  • Khóa học trực tuyến được U.S. News & World Report đánh giá cao
  • Đào tạo để học viên trở thành những con người tự tin và tự lập