Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

204 khóa học tại New Jersey Institute of Technology

usa

921

18

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Accelerated B. A. in Biology / Doctor in Physical Therapy (DPT)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A. in Biology/ D.M.D., O.D

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A. in Biology/M.D

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A. in History/D.P.T.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A. in History/J.D.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A. in History/M.D., D.M.D., D.D.S., O.D.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.A. in Law, Technology and Culture/JD

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated B.S. in Information Technology and J.D

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accelerated Bachelor of Science in Mathematical Sciences for M.D., D.M.D., D.D.S., O.D

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A in Law, Technology and Culture (Patent Law Concentration)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. Communication and Media

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$30,160.00 (754,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường New Jersey Institute of Technology

Là một đơn vị đầu ngành, New Jersey Institute of Technology (NJIT) giúp sinh viên sẵn sang làm việc trong thị trường công nghệ thay đổi không ngừng.

  • Đại học số 1 ở Mỹ về khả năng nâng cao đời sống
  • Cơ sở vật chất hiện đại và quan hệ với nhiều đơn vị đầu ngành
  • Học xá sôi động, cách khu Manhattan, New York chỉ 20 phút
  • 11.400 sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia ghi danh theo học

Tư vấn du học