Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

436 khóa học tại George Washington University

usa

1638

42

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

AS in Histotechnology

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 63 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Art History

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. in Classics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./B.S. Computer Science/M.S. in Cybersecurity in Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./B.S. in Computer Science/M.S. in Cybersecurity in Computer Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./M.S. in Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./M.S. or B.S./M.S. Computer Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Civil Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Computer Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Computer Engineering/M.S. in Electrical Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Computer Engineering/M.S. in Engineering Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$59,780.00 (1,494,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường George Washington University

Với lịch sử lâu đời từ những năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 27.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • Chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ấn tượng
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên

Tư vấn du học