362 khóa học tại DePaul University

usa

1661

32

Analytics Certificate

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts and Museum Law Certificate, Law (JD)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 86 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA / BS in Secondary Education

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in African and Black Diaspora Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in African and Black Diaspora Studies / MA in Critical Ethnic Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in American Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Animation

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Anthropology / Juris Doctor

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Anthropology / MEd in Secondary Education Social Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in Applied Behavioral Sciences

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA in Applied Diplomacy

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Ba 2022

US$41,361.00 (1,034,025,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường DePaul University

92 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên

Tư vấn du học