377 khóa học tại University of East Anglia UEA

4350

106

XẾP HẠNG THE TIMES 190

Accounting and Management BSc (Hons)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BSc (Hons)

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance MSc

46 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,900.00 (513,351,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance with a Year Abroad BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Management with a Year Abroad BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Actuarial and Data Science (MMath) MMath

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Actuarial Science with a Year in Industry BSc (Hons)

18 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Actuarial Sciences BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£15,600.00 (473,862,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Nursing - Preregistration MSc

12 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Computing Science MSc

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,100.00 (489,050,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Organic Chemistry MSc

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£21,900.00 (665,230,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice MSc

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,100.00 (489,050,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học East Anglia (UEA), một trường đại học tiên phong tọa lạc tại thành phố Norwich xinh đẹp và cổ kính của Vương quốc Anh.

  • Xếp hạng Vàng (theo Khung Giảng dạy Xuất sắc 2017 - 2020)
  • Top 15 trường Đại học ở Anh (The Times/The Sunday Times 2018)
  • Đứng thứ 10 tại Anh về chất lượng công trình nghiên cứu
  • Top 200 trên thế giới (THE World Rankings 2018)