134 khóa học tại George Brown College

canada

4134

66

Khóa học tiếng Anh

Acting for Media Program (P107)

91 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$16,490.00 (274,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced French Patisserie Program (Postgraduate) (H413)

22 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022

CAD$23,220.00 (387,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Wine and Beverage Business Management Program (Postgraduate) (H414)

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$23,220.00 (387,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Analytics for Business Decision Making Program (Postgraduate) (B412)

12 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,480.00 (258,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied A.I. Solutions Development Program (Postgraduate) (T431)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$23,220.00 (387,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Technician Program (T132)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural Technology Program (T109)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art and Design Foundation Program (G108)

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Assaulted Women's and Children's Counsellor/Advocate Program (C137)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Chín 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automation Technician Program (Distance Education) (T950)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Baking - Pre-employment Program (H108)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Baking and Pastry Arts Management Program (H113)

89 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Năm 2022

CAD$15,190.00 (253,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường George Brown College

Đại học George Brown là một cộng đồng sinh viên đa dạng và hiếu khách toạ lạc ngay tại trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

  • Hơn 24.000 sinh viên tốt nghiệp George Brown làm lãnh đạo
  • Hơn 170 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 84% sinh viên có việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp
  • 98% chương trình có cơ hội học tập thực tiễn

Tư vấn du học