COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

116 khóa học tại George Brown College

canada

3849

36

Khóa học tiếng Anh

Acting for Media Program (P107)

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

CAD$15,550.00 (287,154,280 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced French Patisserie Program (Postgraduate) (H413)

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$21,900.00 (404,416,639 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Wine and Beverage Business Management Program (Postgraduate) (H414)

15 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

CAD$21,900.00 (404,416,639 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Analytics for Business Decision Making Program (Postgraduate) (B412)

8 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,600.00 (269,611,093 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Art and Design Foundation Program (G108)

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (264,625,134 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Assaulted Women's and Children's Counsellor/Advocate Program (C137)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (264,625,134 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Automation Technician Program (Distance Education) (T950)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (264,625,134 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Baking - Pre-employment Program (H108)

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

CAD$14,330.00 (264,625,134 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Baking and Pastry Arts Management Program (H113)

118 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

CAD$14,330.00 (264,625,134 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Behavioural Science Technician (Accelerated) (C156)

41 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$21,495.00 (396,937,701 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Blockchain Development Program (T175)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$21,495.00 (396,937,701 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Building Renovation Technology Program (T148)

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

CAD$14,330.00 (264,625,134 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường George Brown College

Đại học George Brown là một cộng đồng sinh viên đa dạng và hiếu khách toạ lạc ngay tại trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada.

  • Hơn 24.000 sinh viên tốt nghiệp George Brown làm lãnh đạo
  • Hơn 170 chương trình đào tạo để lựa chọn
  • 84% sinh viên có việc trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp
  • 98% chương trình có cơ hội học tập thực tiễn