COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

292 khóa học tại Florida International University

usa

2729

65

Accounting (BACC)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology/Sociology (BA) - Anthropology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$10,376.00 (238,855,520 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Anthropology/Sociology (BA) - Sociology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$10,376.00 (238,855,520 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Art (BFA) - Digital Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art (BFA) - Graphic Design

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art (BFA) - Studio

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

15 October 2021

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Education (MAT)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 54 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$18,030.00 (415,050,600 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art History (BA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Asian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA / JD in Religious Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Global Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) in Art

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$18,566.00 (427,389,320 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Florida International University

FIU nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo đánh giá của U.S News & World Report năm 2018.

  • Xếp hạng trong số 10 trường đại học quy mô nhất nước Mỹ
  • Gần 54.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia
  • Sinh viên có thể học trực tuyến thông qua FIU Online
  • Thư viện ấn tượng với quy mô hơn 1 triệu đầu sách