420 khóa học tại University of South Wales

null

3370

43

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Accounting and Finance (Including Foundation Year) BA (Hons)

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,669,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (Sandwich) BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,669,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BA (Hons)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,669,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Management BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Acute Medicine (Online Delivery) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Acute Medicine (Online Delivery) Postgraduate Diploma

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Coaching in Strength and Conditioning MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,400.00 (403,775,059 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Performance Football Coaching MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,400.00 (403,775,059 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advertising Design BA (Hons)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,669,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Aeronautical Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,669,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Aeronautical Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,669,085 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

95% sinh viên tốt nghiệp tại Đại học South Wales đã tìm thấy công việc hoặc tiếp tục học lên cao sau 6 tháng tốt nghiệp.

  • Một trong những trường Đại học lớn nhất Anh Quốc
  • Cung cấp trên 500 khóa học
  • Nổi tiếng về quan hệ đối tác với các nhà tuyển dụng lớn
  • Giảng viên tại USW đều là các chuyên gia trong lĩnh vực của họ