174 khóa học tại University of Roehampton

uk

385

2

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Accounting BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,474.00 (449,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult and Mental Health Nursing MSci (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art Psychotherapy

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£12,439.00 (414,633,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Attachment Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£15,352.00 (511,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Audiovisual Translation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£15,352.00 (511,733,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biological Sciences BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biological Sciences Extended Degree BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management and Economics BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,474.00 (449,133,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management and Economics Extended Degree BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,145.00 (438,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Roehampton

UoR đã tạo dựng danh tiếng vững chắc nhờ thành tích của những nghiên cứu hàng đầu thế giới trên tất cả các khoa.

  • Cộng đồng học thuật lâu đời nhưng vẫn hiện đại
  • Nằm gần một trong những thành phố năng động nhất thế giới
  • Trường ĐH nghiên cứu chuyên sâu hiện đại nhất Vương quốc Anh
  • Có các chương trình học bổng bậc cử nhân và cao học