603 khóa học tại University of York

uk

1029

22

XẾP HẠNG THE TIMES 169

Khóa học tiếng Anh

Accounting, Business Finance & Management with a Year in Industry BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, Business Finance and Management BSc (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with a year in industry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Social Science BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Archaeological Studies (by research) MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Tư 2022, Tháng Bảy 2022, Tháng Mười 2022, Tháng Một 2023, Tháng Tư 2023, Tháng Bảy 2023

£18,900.00 (630,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Archaeology (Distance Learning) PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Tư 2022, Tháng Bảy 2022, Tháng Mười 2022, Tháng Một 2023, Tháng Tư 2023, Tháng Bảy 2023

£9,450.00 (315,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Archaeology and Heritage BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Archaeology BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Archaeology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bioarchaeology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,600.00 (653,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£24,000.00 (800,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of York

University of York tọa lạc ở thành phố York lịch sử, thường được vinh danh là một trong những nơi tuyệt nhất để sinh sống và ghé thăm tại Anh

  • Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp đạt 94%
  • Thành viên Nhóm Russell, gồm 24 trường đại học hàng đầu UK
  • York nằm trong số các trường ĐH hàng đầu Anh Quốc
  • Trường có nhiều chương trình học bổng quốc tế

Tư vấn du học