COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

247 khóa học tại University of Sunderland

uk

318

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accounting and Finance (with Professional Exemptions ACCA, CIMA, CPA) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Financial Management (Top-Up) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing (Blended) BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2023

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Clinical Practitioner MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Dance Performance MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Mười 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Business Computing (Top-up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Data Science MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£16,000.00 (533,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Project Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Arts PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Automotive Engineering (Top-up) BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automotive Engineering BEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,000.00 (433,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH