Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

105 khóa học tại Hillsborough Community College

usa

532

4

Associate in Arts in Accounting Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Agriculture Pathway

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Anthropology Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Architecture Pathway

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Art Pathway

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Biological Sciences Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Building Construction Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Business Administration Pathway

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Communication Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Computer Information Systems Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Computer Science Engineering Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Criminology Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023, 15 Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

1 November 2022

US$9,111.00 (227,775,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Hillsborough Community College

Cao đẳng Cộng đồng Hillsborough (HCC) là một trong những cơ sở đào tạo cấp bằng cao đẳng hàng đầu ở Mỹ, đồng thời sở hữu vị trí tuyệt vời tại Florida.

  • 5 cơ sở & 3 trung tâm tại thành phố Tampa, Florida xinh đẹp
  • Chuyển tiếp lên hệ Đại học 4 năm với chi phí vừa phải
  • 85% sinh viên HCC chuyển tiếp vào 50 trường đại học hàng đầu
  • Căn hộ cao cấp cho sinh viên nội trú tại Hawk’s Landing

Tư vấn du học