96 khóa học tại Hillsborough Community College

usa

611

7

Associate in Arts in Agriculture Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Anthropology Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Architecture Pathway

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Art Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Biological Sciences Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Building Construction Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Business Administration Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Communication Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Computer Information Systems Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Computer Science Engineering Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Criminology Pathway

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Arts in Dance Pathway

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 63 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022, 16 Tháng Năm 2022

US$9,111.00 (209,735,220 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Hillsborough Community College

Hillsborough Community College-HCC là một trong những trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu của Hoa Kỳ tọa lạc tại Florida.

  • 5 cơ sở & 3 trung tâm tại thành phố Tampa, Florida xinh đẹp
  • Chuyển tiếp lên hệ Đại học 4 năm với chi phí vừa phải
  • 85% sinh viên HCC chuyển tiếp vào 50 trường đại học hàng đầu
  • Căn hộ cao cấp cho sinh viên nội trú tại Hawk’s Landing