Techtorium - New Zealand Institute of Information Technology

New Zealand New Zealand

1 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Techtorium has been a leader in technology-based education since 2004. The Institute is located in Auckland, New Zealand. The Institute provides rigorous, career-oriented diploma and certificate programs in PC engineering, computer engineering, networking and internet & computing core certification.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Techtorium - New Zealand Institute of Information Technology

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG

5 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$11,960

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

NZ$11,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$17,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học