International Travel College of New Zealand

New Zealand New Zealand

605 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập năm 1996, cao đẳng du lịch quốc tế (International Travel College) cung cấp các khóa học cơ bản về quản lý hàng không, du lịch & lữ hành, truyền thông & kỹ năng bán hàng, tin học căn bản. Học viện cũng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận về quản lý du lịch ở những trình độ khác nhau. Cao đẳng du lịch quốc tế nằm ở Auckland, NZ.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại International Travel College of New Zealand

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG

19 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

3.17% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$17,500

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

NZ$11,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$13,640

HỌC NGHỀ

NZ$8900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!