Webster University, Netherlands

Hà Lan Hà Lan

409 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Webster (Webster University) - một trường đại học nổi tiếng thế giới luôn luôn nỗ lực trong việc đảm bảo chất lượng học tập cao và cập nhật xu hướng toàn cầu giúp sinh viên nắm bắt được những phát triển mới nhất. Webster được tạo ra trên một môi trường giáo dục độc đáo, kết hợp điểm mạnh của một trường đại học nhỏ hơn với những cơ hội của một trường đại học lớn. Trường cung cấp một loạt các khóa học trong các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật và khoa học. Webster là sự đổi mới trong học tập, xuất sắc trong giáo dục đại học và luông triển khai thực hiện những quan điểm quốc tế trong suốt chương trình giảng dạy của mình.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Webster University, Netherlands

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study In Holland

€4,125

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€16,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học