Leiden University

Hà Lan Hà Lan

3026 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Leiden (Leiden University) được thành lập năm 1571, là đại học đầu tiên tại Hà Lan, một trong những trường nghiên cứu hàng đầu của Châu Âu. Vị trí như vậy đã giúp sinh viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong việc ứng dụng kiến thức chuyên ngành và thực hiện các chức năng ngoài trường đào tạo. Đại học Leiden cung cấp một số khóa học như y tế, nghệ thuật v.v ở các trình độ. Học viện là thành viên của Liên hiệp các trường đại học nghiên cứu Châu Âu và không ngừng phấn đấu đổi mới trong một môi trường thay đổi liên tục.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Leiden University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

70

TỔNG ĐIỂM

66.7%

GIẢNG DẠY

45.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

82.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

72.6%

NGHIÊN CỨU

66%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

84.1%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

112

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

83

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€13,836

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€6,300

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€10,720

BẬC CAO HỌC

€17,820

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!