HAS University of Applied Sciences

Hà Lan Hà Lan

156 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

HAS Den Bosch (HAS Den Bosch) là một trường đại học khoa học ứng dụng cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp. Trường được coi là một trung tâm chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, làm vườn, không gian mở xanh, thiên nhiên, môi trường, kinh doanh nông nghiệp. Trường có một phương pháp tiếp cận định hướng kinh doanh cho các lĩnh vực nông nghiệp và là điểm đến học tập cho sinh viên, những người muốn trở thành chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại HAS University of Applied Sciences

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study In Holland

€5,640

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€7,550

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!