University of Southampton Malaysia

Malaysia Malaysia

22 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Southampton Malaysia allows students to study for a world-class engineering degree at a fraction of the cost. Courses offered include specialisation in engineering areas such as Aeronautics and Astronautics, Electrical and Electronic Engineering plus Mechanical Engineering. Students can spend their first two years studying at the safe, modern campus in EduCity, Iskandar before finalising their studies with two years at Southampton’s thriving UK campus at just 60% of the cost of studying entirely in the UK. The University of Southampton brings a top-class global reputation for research excellence as a founding member of the prestigious Russell Group. It is also a top 20 UK university (The Times Good University Guide 2019) with the Malaysia-based engineering courses all ranked in the top six in the UK by The Guardian University Guide, 2019. Students who start their education at the Malaysia campus will graduate with a masters degree that is from a highly reputable UK university.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Southampton Malaysia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM16,200

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM58,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!