Brickfields Asia College

Malaysia Malaysia

48 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Brickfields Asia College partners with international higher education providers to deliver diplomas, degrees and postgraduate programmes. The College specialises in law programmes and offers distance learning postgraduate and undergraduate law courses. Certificate courses in legal studies are also offered by the College. The College is also an A level centre offering University of Cambridge International Examinations courses. Other programmes offered by the College include Diploma in TESOL, Professional Diploma in Public Relations, Cambridge International Diploma for Teachers and Trainers and Diploma in Business Management. An online MBA programme is also offered in alliance with U21Global. Brickfields Asia College is located in Kuala Lumpur.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Brickfields Asia College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM13,840

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM25,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!