Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

International Medical University (IMU)

Malaysia Malaysia

209 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Được thành lập vào năm 1992, Trường Đại học Y Quốc tế (IMU) là cơ sở đào tạo y khoa tư nhân đầu tiên của Malaysia và là một cơ sở danh tiếng quốc tế. Trường cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục cao ở cấp đại học và mở rộng các chương trình đại học của họ ra ngoài các chương trình y tế, dược và điều dưỡng tới nha khoa và các chương trình khoa học y tế. Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Trường khuyến khích hoạt động nghiên cứu và cũng cung cấp hỗ trợ hành chính mạnh mẽ cho sinh viên những người đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ tư nhân và chính phủ khác nhau.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại International Medical University (IMU)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM36,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

RM15,180

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM49,200

BẬC CAO HỌC

RM24,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học