Heriot-Watt University Malaysia

Malaysia Malaysia

197 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Heriot-Watt University Malaysia is the Malaysian centre of UK's premier universities - Heriot-Watt University. An excellent selection of foundation programmes, undergraduate and postgraduate degrees are offered. The main university is consistently ranked among the top universities in the UK in leading academic rankings. The Malaysain campus is steadily attracting students from the neighbouring countries and with the academic excellence that Heriot-Watt offers, students are able to achieve their academic and professional goals.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Heriot-Watt University Malaysia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM13,840

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM45,840

BẬC CAO HỌC

RM51,010

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!