Sapienza University of Rome

Ý Ý

405 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Tổng quan

Tổng quan

Sapeinza University of Rome is an educational provider based in Rome, Italy- with over 700 years of history. Sapienza University of Rome enjoys links with many universities from around the globe. There are over 300 undergraduate and 200 undergraduate study options on offer. Students will benefit from more than 100,000 sq. meters of accessible facilities on campus for sports and extracurricular activities.

Các ngành học tại Sapienza University of Rome

 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sapienza University of Rome

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

50.6%

GIẢNG DẠY

51.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

41.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

44%

NGHIÊN CỨU

41.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

68.5%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

171

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Italy

€15,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€5,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

€1,780

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!