Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ UNSW Sydney - University of New South Wales

Bạn mơ ước du học tại UNSW Sydney - University of New South Wales? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 4 học bổng du học cấp bới UNSW Sydney - University of New South Wales

Sanctuary Scholarship for People Seeking Asylum and Refugees with Temporary Protection UGCE1411
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
UNSW Scholarships for International Students Commencing Term 1, 2023 PUCA1029
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
Richard and Isolda Munz Award in Music UGCA1032
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$4,000.00 (66,666,667 đ)
Mitchell History Award UGCA1399
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$2,000.00 (33,333,333 đ)

Liên hệ nhà trường