Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ The University of Queensland

Bạn mơ ước du học tại The University of Queensland? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 66 học bổng du học cấp bới The University of Queensland

COLFUTURO, Colombia Loan Scholarships
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
28 February 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
American Australian Association Postgraduate Education Scholarships (USA to Australia)
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$40,000.00 (666,666,667 đ)
UQ Economics India, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Expected November 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
50% of fees
DVClinSc Scholarship: Residency in Small Animal Emergency and Critical Care
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Expected October 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$45,000.00 (750,000,000 đ)
Business, Economics and Law - Global Leaders Scholarships
Bậc học:
Thời hạn:
Expected November 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
EAIT International Award - Year 12
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Expected December 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)
Business Scholarship for Chinese Students
Bậc học:
Thời hạn:
3 March 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$1,000.00 (16,666,667 đ)
Dalio Philanthropies Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Expected November 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)
Ravago Group Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Expected November 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)

Liên hệ nhà trường