Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Engineering Institute of Technology (EIT)

Bạn mơ ước du học tại Engineering Institute of Technology (EIT)? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 4 học bổng du học cấp bới Engineering Institute of Technology (EIT)

Relocation Grant
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
EIT Doctorate Research Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Free products/services
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
EIT Women in Engineering Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
10% of fees
EIT Dean’s High Achievers Doctorate Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Tư vấn du học