Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Edith Cowan College (ECC)

Bạn mơ ước du học tại Edith Cowan College (ECC)? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 15 học bổng du học cấp bới Edith Cowan College (ECC)

ECC Pathway Merit Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
20% of fees
4000AUD Diploma Year 2 Bursary
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$4,000.00 (66,666,667 đ)
Navitas Academic Merit Scholarships
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
4050AUD Foundation Program Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$4,050.00 (67,500,000 đ)
5000AUD Diploma Year 1 Bursary 2023
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
2023 International Masters Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
20% of fees
3000AUD PQP Stage 1 Scholarship 2023
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$3,000.00 (50,000,000 đ)
5000AUD Diploma Year 2 Bursary 2023
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
3000AUD PQP Stage 1 Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$3,000.00 (50,000,000 đ)

Tư vấn du học