Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Curtin University

Bạn mơ ước du học tại Curtin University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 51 học bổng du học cấp bới Curtin University

Australia Awards Scholarships (AAS)
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Free products/services
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
2023 HDR Curtin round - Biobased Coatings for H2 Storage and Transportation
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
2023 - Curtin Humanitarian Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Expected November 2023
Loại học bổng:
Cash
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
Curtin International Scholarships - Australian Year 12 Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
2023 HDR Curtin round - Mapping the prevalence and impacts of pregnancy termination in low and middle income countries.
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
HDR Scholarship – Next-generation soil spectroscopic modelling with explainable machine learning
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$28,854.00 (480,900,000 đ)
2023 HDR Curtin round - Oncofetal ecosystem in HCC: Through the lens of aetiologies and therapy response
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
2023 HDR Curtin round - COVID-19, Impacts on Family and Domestic Violence and Refugee and Migrant Communities
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
2023 HDR Curtin round - High intensity exercise and the heart: the more the better or too much of a good thing?
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Liên hệ nhà trường