The Chinese University of Hong Kong

Hồng Kông Hồng Kông

816 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 57

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Chinese University of Hong Kong

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

57

TỔNG ĐIỂM

69.6%

GIẢNG DẠY

55.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

97.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

55.2%

NGHIÊN CỨU

62.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

84.5%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

43

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$35,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

HK$10,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$145,000

BẬC CAO HỌC

HK$91,070

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!