City University of Hong Kong

Hồng Kông Hồng Kông

267 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại City University of Hong Kong

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

126

TỔNG ĐIỂM

59.7%

GIẢNG DẠY

44.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

99.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

50.3%

NGHIÊN CỨU

47.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

78.6%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

48

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

HK$36,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

HK$22,500

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

HK$140,000

BẬC CAO HỌC

HK$183,590

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!