University of Tubingen

Đức Đức

1995 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Tübingen, ra đời năm 1477, là một trong những trường lâu đời nhất châu Âu, đặt tại Tubingen, Đức. Trường có hơn 28.300 sinh viên và có khoảng 300 chương trình học được giảng dạy tại 7 khoa, trải dài trên các lĩnh vực: Y Dược, Luật, Nhân Văn, Khoa học, Khoa học Xã hội và Kinh tế. Trường hợp tác với hơn 150 trường đại học từ 62 quốc gia trên khắp thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Tubingen

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

78

TỔNG ĐIỂM

65.2%

GIẢNG DẠY

53.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

77.1%

NGHIÊN CỨU

59.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

81.9%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

175

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!