University of Gottingen

Đức Đức

1331 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 130

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Gottingen là cơ sở giáo dục đặt tại Gotiingen, Đức. Trường cung cấp hơn 50 chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, trường Gottingen đặt quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo ở trên 90 quốc gia toàn thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Gottingen

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

130

TỔNG ĐIỂM

59%

GIẢNG DẠY

47.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

61.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36.4%

NGHIÊN CỨU

48.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

82.1%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

195

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€7,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!