University of Gottingen

Đức Đức

2009 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Gottingen là cơ sở giáo dục đặt tại Gotiingen, Đức. Trường cung cấp hơn 50 chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, trường Gottingen đặt quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo ở trên 90 quốc gia toàn thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Gottingen

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

125

TỔNG ĐIỂM

59.5%

GIẢNG DẠY

49.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

60.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37%

NGHIÊN CỨU

48.6%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

82%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

195

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€9,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!