University of Gottingen

Đức Đức

1488 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 119

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Gottingen là cơ sở giáo dục đặt tại Gotiingen, Đức. Trường cung cấp hơn 50 chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, trường Gottingen đặt quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo ở trên 90 quốc gia toàn thế giới.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Gottingen

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

119

TỔNG ĐIỂM

60.1%

GIẢNG DẠY

46.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

62.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

37.7%

NGHIÊN CỨU

50%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

84.9%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

204

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

101

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Germany

€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€7,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học