RWTH Aachen University

Đức Đức

6495 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 87

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học RWTH Aachen là một cơ sở giáo dục nằm tại Đức, có 9 khoa, 260 viện nghiên cứu và 9 trung tâm nghiên cứu hợp tác. Với hơn 100 khóa học, RWTH Aachen giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Địa lý, Kinh doanh và Kinh tế, và Nhân văn.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại RWTH Aachen University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

87

TỔNG ĐIỂM

63.3%

GIẢNG DẠY

56.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

56.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

98.8%

NGHIÊN CỨU

60.7%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

71.3%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

144

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,080

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€1,920

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!