University of Bayreuth

Đức Đức

255 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Bayreuth nằm tại Bayreuth, Đức. Trường có các khóa học được giảng dạy tại 6 khoa, thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái Đất, Luật, Kinh doanh, Kinh tế, Văn học, Nghiên cứu Văn hóa và Khoa học Kỹ sư
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Bayreuth

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

401

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

509

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

701

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€7,680

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€5,186

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học