event
  • /
  • Tất cả các sự kiện

Tìm sự kiện du học ở Việt Nam vào [DATE_DROP_DOWN]

Tháng Tư 2021

logo

Hội thảo du học Mỹ

IDP Việt Nam

Chủ Nhật, 18 Tháng Tư 2021 - Chủ Nhật, 18 Tháng Tư 2021

9am - 11am

2018-07-02
hotcourses

Tp. Hcm, Vietnam

VP IDP TP. Hồ Chí Minh – 36 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

Price: $0

Cập nhật kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho Du học sinh Mỹ.

hotcourses

Tháng Năm 2021

International Virtual Open House

Washington State University

Thứ Bảy, 8 Tháng Năm 2021 - Thứ Bảy, 8 Tháng Năm 2021

1:30am - 2:30am

2018-07-02
hotcourses
Price: $0

Are you interested in applying to WSU, or just want to learn more about WSU? View the upcoming online event that is just for you. (Note: Events are in Pacific Time).

hotcourses

Tháng Sáu 2021

International Virtual Open House

Washington State University

Thứ Bảy, 12 Tháng Sáu 2021 - Thứ Bảy, 12 Tháng Sáu 2021

1:30am - 2:30am

2018-07-02
hotcourses
Price: $0

Are you interested in applying to WSU, or just want to learn more about WSU? View the upcoming online event that is just for you. (Note: Events are in Pacific Time).

hotcourses

International Virtual Open House

Washington State University

Thứ Bảy, 12 Tháng Sáu 2021 - Thứ Bảy, 12 Tháng Sáu 2021

1:30am - 2:30am

2018-07-02
hotcourses
Price: $0

Are you interested in applying to WSU, or just want to learn more about WSU? View the upcoming online event that is just for you. (Note: Events are in Pacific Time).

hotcourses