event
  • /
  • Tất cả các sự kiện

Tìm sự kiện du học ở Việt Nam vào [DATE_DROP_DOWN]

Tháng Bảy 2020

Ngày hội du học trực tuyến các nước 2020

IDP Education Vietnam

Thứ Tư, 1 Tháng Bảy 2020 - Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy 2020

6pm - 8pm

2018-07-02
hotcourses

Vietnam

Trực tuyến

Price: $0

Trò chuyện trực tuyến hơn 100+ trường hàng đầu và ẵm trọn học bổng 30-100%

hotcourses

Ngày hội du học trực tuyến các nước 2020

IDP Education Vietnam

Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy 2020 - Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy 2020

9am - 6pm

2018-07-02
hotcourses

Vietnam

Trực tuyến

Price: $0

Trò chuyện trực tuyến hơn 100+ trường hàng đầu và ẵm trọn học bổng 30-100%

hotcourses