event
  • /
  • Tất cả các sự kiện

Tìm sự kiện du học ở Việt Nam vào [DATE_DROP_DOWN]

Tháng Bảy 2019

Ngày hội du học các nước

IDP Vietnam

Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy 2019 - Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy 2019

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội, Vietnam

Lotte Hotel - 54 Liễu Giai, Q.Ba Đình

Price: $0

Định ngành học, hướng tương lai

hotcourses

Ngày hội du học các nước

IDP Vietnam

Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy 2019 - Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy 2019

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

GEM Center - 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Price: $0

Định ngành học, hướng tương lai

hotcourses

Ngày hội du học các nước

IDP Vietnam

Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy 2019 - Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy 2019

4pm - 7pm

2018-07-02
hotcourses

Đà Nẵng, Vietnam

KS Novotel - 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu

Price: $0

Định ngành học, hướng tương lai

hotcourses