event
  • /
  • Tất cả các sự kiện

Tìm sự kiện du học ở Việt Nam vào [DATE_DROP_DOWN]

Tháng Mười 2019

Ngày hội du học các nước 2019

IDP Vietnam

Thứ Sáu, 5 Tháng Mười 2019 - Thứ Sáu, 5 Tháng Mười 2019

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội, Vietnam

Lotte Hotel - 54 Liễu Giai, Q.Ba Đình

Price: $0

Hành trình trở thành Công dân toàn cầu

hotcourses

Ngày hội du học các nước 2019

IDP Vietnam

Thứ Bảy, 6 Tháng Mười 2019 - Thứ Bảy, 6 Tháng Mười 2019

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

GEM Center - 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Price: $0

Hành trình trở thành Công dân toàn cầu

hotcourses

Ngày hội du học các nước 2019

IDP Vietnam

Chủ Nhật, 7 Tháng Mười 2019 - Chủ Nhật, 7 Tháng Mười 2019

4pm - 7pm

2018-07-02
hotcourses

Đà Nẵng, Vietnam

KS Novotel - 36 Bạch Đằng, Q. Hải Châu

Price: $0

Hành trình trở thành Công dân toàn cầu

hotcourses

Ngày hội du học các nước 2019

IDP Vietnam

Thứ Ba, 9 Tháng Mười 2019 - Thứ Ba, 9 Tháng Mười 2019

4pm - 7pm

2018-07-02
hotcourses

Cần Thơ, Vietnam

TTC Hotel Premium, số 2 Hai Bà Trưng, Q. Ninh Kiều

Price: $0

Hành trình trở thành Công dân toàn cầu

hotcourses