Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

29 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Middle Tennessee State University

usa

585

11

Applied Social Research Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$18,288.00 (457,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./B.S. in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./B.S. in Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./B.S. in International Relations

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A./B.S. in Political Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.A./B.S. in Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Interactive Media

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Media Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Photography

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Video and Film Production

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (B.S.) in Global Studies and Human Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (B.S.) in Journalism

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tám 2023, 16 Tháng Một 2024

Hạn nộp đơn

1 July 2023, 1 November 2023

US$29,144.00 (728,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Middle Tennessee State University

MTSU có cộng đồng sinh viên thân thiện đến từ hơn 50 quốc gia, với các dịch vụ hỗ trợ đảm bảo mọi người đều cảm thấy an toàn và được chào đón.

  • Hơn 180 chương trình cấp bằng có sẵn ở bậc cử nhân
  • Đầu tư hơn 1 tỷ USD vào khu học xá trong những năm gần đây
  • Hỗ trợ quốc tế tận tâm, với một cộng đồng thịnh vượng
  • Hơn 200 hội sinh viên để tham gia

Tư vấn du học