Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

26 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Illinois Chicago

usa

1702

37

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

BA in Theatre Design, Production, and Technology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$31,704.00 (792,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Music

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Music Business

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Theatre and Performance

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts with a Major in African American Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$31,704.00 (792,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Design in Graphic Design

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 133 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Design in Industrial Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 133 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Acting

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Art

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 129 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Art Education

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 132 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Music in Jazz Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

US$34,344.00 (858,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Illinois Chicago

University of Illinois Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Các cuộc hẹn trực tuyến được tổ chức vào các ngày trong tuần
  • Thăm khu học xá qua mạng và thư viện video
  • Các buổi hội thảo trực tuyến (webinar) về tuyển sinh, học thuậ

Tư vấn du học