5 khóa học Luật tại University of Plymouth

uk

669

8

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Law LLB (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2024

Xem chi tiết

Học tại trường

Law with Foundation LLB (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2024

Xem chi tiết

Học tại trường

LLM Law

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,500.00 (492,340,583 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

LLM Legal Practice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£16,500.00 (492,340,583 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

PhD Law

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2023

£13,645.00 (407,150,743 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Plymouth

Hai phần ba các nghiên cứu do Đại học Plymouth thực hiện đều đạt xếp hạng xuất sắc toàn cầu hoặc hàng đầu thế giới.

  • Top 5 trường ĐH hiện đại của UK (THE Young University 2022)
  • Hạng 7 Đại học Tốt nhất tại UK (2022 StudentCrowd award)
  • 139.000 cựu sinh viên tại 135 quốc gia
  • #25 về chất lượng giảng dạy (National Student Survey 2020)

Tư vấn du học